513

stavba 513 Vestec – Lahovice

Stavební objekty (SO)

SO 200 objekty mostní

SO 201 most na rampě „D“

SO 202 most na rampě „L“

SO 203 most na rampě „H“

SO 204 most na rampě „N“

SO 205 most na rampě „N“, „I1“, „I2“

SO 206 most přes Vltavu

SO 207 propust v km 4,46

SO 208 most přes migrační trasu v km 4,02

SO 209 most na křižovatkové větvi západ přes místní komunikaci v km 5,26

SO 210 most přes místní komunikci

SO 211 most přes přivaděč Vestec

SO 212 most na křižovatkové větvi východ přes vodoteč

SO 213 most na křižovatkové větvi východ přes biokoridor

SO 214 most přes biokoridor v km 3,46

SO 215 most na křižovatkové větvi jih přes biokoridor

SO 216 most v km 3,25

SO 222 most pčes SO na silnici Cholupice – Točná