Časosběry

zatím tedy pokus o jejich soustředění na jedno místo…

514

MÚK Strakonická: panorama od východu 29.3.2008 18.5.2008 8.9.2008 21.12.2008

SO221 most Za Ovčínem: 2008 od jihu 31.5. 13.7. 16.8. 1.9. 12.9. 29.9. 7.10. 4.11. 16.11. 9.12. 20.12.

LM od západu od silnice 2009: 30.1. 8.2. 29.11.