Kauza Schäffer-Menk

Výběr z diskuse na okruhprahy.cz

07.03.2008 .::. Moderátor
Vyjádření ing. Paclíka (ředitele výstavby Strabag, a.s.): S firmou Schäfer-menk je dohodnut harmonogram prací tak,aby na ploše mohly vedle stavebních prací parkovat i auta zaměstnanců a kamionové dopravy.Projekt byl vypracován ve dvou fázích,ve vazbě na přeložku vodovodu.Ta teď i přes uvolnění pozemků S-M nemůže pokračovat, protože díky chybným podkladům o uložení STL plynovodu se nachází potrubí JS 300 přímo v ose vodovodu a musí se přeložit. Přeložka ba měla být provedena tento měsíc. Přeložka vody je podmiňující nejen pro oba pilíře na S-M,ale i pro další pilíře směrem
k Berounce.

22.02.2008 .::. Moderátor

TO M a pro všechny.: ŘSD se podařilo uzavřít smlouvu s firmou Schäffer-Menk na pozemek, který je nutný pro přeložku vodovodu a následnou výstavbu pilíře mostní estakády přes údolí Berounky. Zhotovitel okamžitě zahájil přípravné práce (oplocení, přístupové cesty) nutné pro realizace přeložky vodovodu.

Přátelé: Huráááááá

11.02.2008 .::. Moderátor

TO M. : Jednání probíhají a jsou protahována zejména ze strany S-M. Když je vše odsouhlaseno a vypadá to na dohodu, přijde další požadavek a opětovné projednávání. Jednání jsou opravdu velice složitá. Další termín je do konce příštího týdne.

01.02.2008 .::. Moderátor
To M. : 1) Na pozemky dostal zhotovitel povolení vstupu v prosinci (cca. 3) k tomu, aby mohl zahájit vyměřovací a přípravné práce. V současnosti probíhají intenzivní jednání o možnosti zahájit stavební práce. Vše závisí na dohodě s majiteli zmíněných pozemků. Detailnější informace zjistím na kontrolním dnu v úterý.

17.01.2008 .::. Moderátor

Zhotovitel dostal povolenky pro vstup na pozemky Schäffer-Menku pro přípravné práce na přeložku vodovodu. Zatím mi není známo, že by mělo dojít k dalšímu zdržení.

11.12.2007 .::. Moderátor

To Prouza: Problematika Schäffer-Menk se snad blíží svému konci. Zhotovitel dostal povolení pro vstup, aby mohl provést přípravy pro přeložku vodovu a v lednu by mělo dojít k celkovému vypořádání s výše zmíněnou společností (stav z minulého týdne).

____ todle pak přesunu 🙂

18.02.2008 .::. Moderátor

To Pavel S.: Vyjádření ing. Paclíka, ředitel výstavby SOKP 514 – STRABAG, a.s. k Vašemu dotazu: Kompletně je provedeno založení mostu, tj. obě opěry jsou založeny plošně (a jsou i vybetonovány). Dva prostřední pilíře jsou již založeny na podzemních stěnách a připravuje se betonáž základu (pilíře budou šikmé). Další dva pilíře ve svazích jsou rovněž založeny – tam byla změna, protože z titulu špatné geologie se změnil způsob založení ze spouštěných studní na piloty. U nich se připravuje betonáž svislých pilířů -základy jsou provedeny.

Pro úplnost estakáda přes údolí Berounky:
Založení bylo a je bez komplikací. Podle předpokladu i skutečnosti je údolí obou řek tvořeno náplavami přibližně stejné mocnosti kolem 8-10m.Proto se založení realizuje na železobetonových pilotách o průměru 120 cm a délce okolo 11m.Každý pilíř má svůj samostatný pilotový rošt,na něm je vlastní základ cca do úrovně terénu. Na něm se buduje vlastní tělo pilíře-ty jsou již rozestavěny, k dnešnímu dni asi v jedné polovině. 17.02.2008 .::. Moderátor

To JIří Novák:Tunel Komořany – Cholupice (třípruh) bude proražen na přelomu února a března. Tunel Komořany – Cholupice (dvoupruh) – ražba započala na konci roku 2007, nelze přesně určit, kdy bude proražen (díky složitosti geologie a výstavby).
Tunel třípruh 514 proražen, dvoupruh do dvou měsíců.
Skládka u Cholupic je skládkou dočasnou, část se použije na zásyp hloubeného tunelu u Cholupic, další zemina I. i II. etapa je plně v režii zhotovitele, který v současnosti projednává uložení zeminy trvalé skládky.

14.02.2008 .::. Moderátor

Pro všechny: Dnes byly se společností CTECH dohodnuty podmínky pro změnu „Diskuse“ na „Fórum“. Fórum by mělo umožnit:
1) vytvoření diskusních skupin (vámi definovaných)
2) registraci diskutujících
3) vkládání Vašich fotografií na web do sekce Galerie (tím by mohla vzniknout komplexní fotodokumentace staveb od jejich vzniku do zahájení provozu na jednom webu, pokud budete mít zájem vkládat vaše fotky na tento web).
4) vytvoření oficiální „diskuse“, kde budou mé oficiální odpovědi na vaše dotazy.
Předpokládám, že je na co se těšit. Termín realizace je jeden měsíc s tím, že další měsíc je na odlazení chyb.