Slovníček pojmů

Pokus o slovníček pojmů, které jsem hledal… zatím takový vzorek
  • SAT Strahovský automobilový tunel
  • DSP dokumentace pro stavební povolení
  • DSPS dokumetace skutečného provedení stavby – Je zpracovávána zejména proto, aby i další generace věděla jak to vlastně bylo realizováno.
  • SO stavební objekt
  • PIŽMO PIlíř Ženijní MOstní – Mostní pilíř PIŽMO je ocelová, příhradová, rozebíratelná konstrukce skládající se z hlavice, dříku a paty. Dřík umožňuje odstupňovat výšku konstrukce po 40 cm. Podle hloubky a charakteru překážky lze libovolně volit půdorysný profil pilíře, zpravidla 2×4 nebo 3×4 sloupky. Maximální možná výška pilíře je do 35,20 m. Tento pilíř lze využít pro uvedené silniční i železniční mosty. Orientační doba stavby se pohybuje řádově v hodinách až dnech v závislosti na velikosti pilíře. Pro stavbu pilíře je potřeba pracovní skupinu asi 20 osob.