MÚK Zbraslav

V říjnu 2009 je doprava vedena po větvích MÚK (minimálně do jara 2010), na Strakonické jsou budovány dva nové mosty. Do listopadu je převeden provoz z centra do protisměru. Následně by mělo být umožněno odbočení na Zbraslav a Davli, provoz od Zbraslavi a Davle bude převeden na kruhový objezd a na finální komunikace.

aktuální fotografie stavby

Historické plánky (něco platí, ale bez termínů): plánky etap výstavby na okruhprahy.cz (aktuality – dopravni omezeni) – funkční odkaz na článek občas nejde 🙁 

změny provozu od 7. 6. 2009od cca 21.6.2009

aktualizovaný harmonogram (12/08) – etapy 2009 – samozřejmě je to plán, takže bude všechno jinak 🙂

I. leden: provoz na Zbraslav veden obousměrně po provizorní komunikaci 4, uzavřena ulice U Národní galerie, od Strakonic nelze odbočit na Zbraslav

II. květen: uzavřena Strakonická – provoz veden po větvích MÚK (z c. A – K – C a d.c. G – K – E), z centra nelze odbočit na Zbraslav

III. červen: z centra jako I., ze Zbraslavi do centra po větvi K a E MÚK, od Strakonic nelze odbočit na Zbraslav, Strakonická d.c. jen 2 pruhy

IV. červenec: z centra nelze odbočit na Zbraslav, uzavřena Strakonická d.c. – provoz veden po větvích G – K – E MÚK

V. červenec: uzavřena Strakonická z c. – provoz veden po větvích A – K – C, z centra nelze odbočit na Zbraslav, d.c. jako IV.

VI. srpen: z c. na Zbraslav po větvích A – K – F2 ale jen do ulice U Národní galerie, od Strakonic nelze odbočit na Zbraslav, ze Zbraslavi do centra po větvích F1– K – E MÚK

VII. listopad: Strakonická obousměrně v provozu, od Strakonic na Zbraslav po větvích N – I1 MÚK

Původní etapizace (jaro 2008) I. etapa II. etapa III. etapa IV. etapa

označení větví:

větev A: Praha ⇒ kolektor – větev K

větev B: Praha ⇒ Plzeň

větev C: kolektor – větev K ⇒ Strakonice

větev D: Praha ⇒ Brno

větev E: kolektor – větev K ⇒ Praha

větev F: Zbraslav ⇒ kolektor – větev K (kolektor – větev K ⇒ Zbraslav)

větev G: Strakonice ⇒ kolektor – větev K

větev I: Strakonice (větev N) ⇒ Zbraslav

větev L: Brno ⇒ kolektor – větev K

větev N: Strakonice ⇒ Brno

větev O: kolektor – větev K ⇒ Plzeň

…ale ještě nějaké chybí…

___

Stručný popis stavby:

Navržená změna stavby mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Strakonická, která bude zajišťovat křížení silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) se stávající silnicí I/4, do které je současně napojena přes okružní křižovatku, spočívá zejména ve změnách vedení křižovatkových větví a tím v celkové změně tvaru a podoby MÚK Strakonická. Trasa místní komunikace “SO 142 Místní komunikace Lahovice-křižovatka Zbraslav“ nebyla změněna, nevede již však středem křižovatky, ale po obvodu, uvnitř trvalého záboru. Provoz na MÚK je řešen okružním pásem – větví „K“, který je výškově umístěn mezi úrovní silnice I/4 a SOKP. Doprava ze všech směrů, tzn. od Prahy, Plzně, Strakonic, Zbraslavi a Brna je navedena na okružní pás. Zde je dopravní proud na průpletových úsecích rozveden do jednotlivých směrů. Kromě okruhu jsou na křižovatce navrženy přímé větve pro odbočení vpravo, které nejsou směrovány na okruh. Jedná se o větev „N“ ve směru Strakonice-Brno, větev „L“ ve směru Brno-Praha, Větev „B“ ve směru Praha-Plzeň. Větev „C“ ve směru Plzeň-Strakonice se směrově přimyká k okružnímu pásu, ale pro přímou dopravu bez průpletu je vyčleněn jízdní pruh vpravo.

zdroj: MHMP 277292/2007/DOP-O1/Za-DSP

Vizualizace: ceskedalnice.cz a nebo okruhprahy.cz (galerie – vizualizace – skoro dole)

Fotky: 28.12.2008, 5.3.2008