Lochkovský most

SO 202

Nosná konstrukce Lochkovského mostu je ocelová.
  • opěra OP 1
  • pilíř P2
  • šikmé podpěry P 3 a P 4 – pod úhlem 57° výška 64,35 m nade dnem Radotínského potoka
  • pilíř P 5
  • opěra OP 6

Něco málo z dokumentace.

Nosná konstrukce Lochkovského mostu je ocelová, která se bude vysouvat v 11. etapách. Výsuv se bude provádět proti staničení trasy, tj. od Slivence směrem na Radotín. Předpoklad prvého výsuvu je ve III. Q. 2008. V současné době se dokončují zemní práce stavební jámy výsuvu. V této jámě bude mimo jiné i portálový jeřáb. Průběžně se pracuje na pilíři s označením P 5. V příštím týdnu proběhne betonáž 4. taktu z 5. Současně se pracuje na opěře OP 6. Provádí se armování základů levého a pravého křídla. Následně bude provedena betonáž závěrné zídky 1.etapy. Do údolí se nastěhuje vrtná souprava pro provedení pilot pomocných pilířů, které jsou nutné pro výsuv.

17.04.2008 Skalický V. – TDI SO 202, Lochkovský most

Mezi šikmými podpěrami P 3 a P 4, budou postaveny pomocné bárky ( svislé pilíře ), které budou sloužit výsuvu. Nezávisle na nich se budou betonovat tyto šikmé podpěry, které se propojí s ocelovou konstrukcí po vysunutí. V současné době není znám přesný termín jejich betonáže, neboť se dořešuje technická problematika napojení betonové podpěry a OK v tzv. rámovém rohu. Samotná betonáž šikmých podpěr bude technicky velice zajímavá a náročná, neboť jsou pod úhlem 57° od rovné a do výšky 64,35 m nade dnem Radotínského potoka.

18.04.2008 Skalický V. – TDI SO 202, Lochkovský most

Západní opěra mostu (OP 6) je monolitická krabicová s komorou pro revizní přístup do NK za závěrnou zdí. Zároveň bude sloužit pro kontrolu mostního závěru. Z toho plyne, že v této fázi se provádí spodní část základů pro komoru. Opěra může být dokončena až po výsuvu NK. Měla by mít šířku 37 metrů.

02.04.2008 Vy­jádření ing. Paclíka – ředitele výstavby za STRABAG, a.s.