Estakáda přes údolí Vltavy a Berounky

profil estakádyneoficiální, vesměs nalezené a odpozorované údaje (duben – květen 2008)

foto estakády od Komořan a od Radotína

postřehy 03/09
za pár týdnů spojí P38L a P39L – zbývají 2 lamely
příšera dojede P33L na P35L a přeskočí na P – příšeře celkem zbývá 10 polí

na P37L a P36L ještě nazačali zárodek

záleží kam hodí vozíky z P40L a 39L ale asi na P

teď maj snad jeden volnej tak možná 37P

takže vysoké pilíře v létě

most přes Berounku pár měsíců – chybí střední pole

pak zbývá P5P – P13P 8 polí a P4L – P7L 3 pole
synchronyzovaný přechod Strakonické v květnu
levý most přes Vltavu a je to :-)
-------------------

– pilíře jsou číslované od Vltavy

– opěra 1 – betonáž základu

– mezi opěrou 1 a pilířem 2 je dočasná podpěra pro „opření“ mostu při letmé betonáži

– pilíř 2 na pravém břehu, od 22.4.2008 mezi pilíři L a P stojí věžový jeřáb

– pilíř 3 na levém břehu, mezi pilíři L a P stojí od konce dubna 2008 věžový jeřáb

– pilíř 4 dělí stavby 513 a 514

– pilíř 7 je před I/4 v místě nájezdu od Zbraslavi – vrtání pilot

– pilíř 8 za I/4

– proběhla betonáž taktu levého mostu estakády mezi pilíři 13L a 14L

– na úrovni pilíře 13P je opěra připojovací rampy směr Plzeň

– vedle pilířů 14P, 15P, 16P, 17P jsou pilíře připojovacího pruhu směr Plzeň, končí dvojitým pilířem 18P

– v ose hlavní trasy mezi pilíři 14 a15 stojí věžový stavební jeřáb

– na dvojitém pilíři 15L začíná odbočení větve směr Strakonice a větve „K“

– proběhla betonáž taktu levého mostu estakády mezi pilíři 22L a 23L

– proběhla betonáž spodní desky a boků taktu levého mostu estakády mezi pilíři 23L a 24L

– pilíř 23 je nějakej tlustej

– pilíř 24 a 25 jsou na březích Berounky a jsou menší

– pilíře 25 – 30 už všechny stojí

– přeložka vodovodu blokuje pilíře 32L+P, 33L+P, 34L, 36L, 37L+P. Dokončení vodovodu asi v polovině července.

– pilíře 35L, 35P jsou rozestavěny

– pilíř 36P je rozestavěný a dvojitý

– pilíř 37 bude před ulicí Výpadovou

– pilíř 38 je za ulicí Výpadovou – armování prvního taktu – je dvojitý

– od pilíře 38 se estakáda stáčí vpravo k portálu Radotín

– pilíř 39 vybetonovány piloty, ohrazení jámy štětovnicovou stěnou, ubourány hlavy pilot

– pilíř 40 je až za tratí ČD Praha – Beroun, vrtání a betonování pilot

– radotínská opěra má číslo 41

Výstavbu pár zbývajících pilířů komplikuje vodovod. Udělal jsem výřezúzemního plánu na kterém je vodovod vidět (snad je to zakresleno přesně) a celkem situaci ujasní 🙂

Na pilířích 18L a 19L stojí konstrukce pro pojízdné bednění. foto z akce

Výstavba mostu na Rujánu pomocí zmíněné konstrukce na maps.google

___

pár poznámek 11/08

- most přes Berounku a příšera na 28P-27P

 • estakáda už má hotových 17 polí (levý most) z 2× 40 (P10L až P27L)

– pravej most asi dvě pole u 18P a jede letmá na P2P a P3P – most přes Vltavu

– na p36p se přestalo asi z důvodu, že 37 nemá ani základ a k 35 pojedou asi až nakonec

 • dojedou na pole 34L-35L a pak to nějak přehoděj na 34P-35P a budou couvat zpět až k 27P a přes Berounku už nepojedou – tam by zbyly jen dvě pole a to nemá cenu se trmácet přes pět hotových polí mostu přes Berounku
 • na 35 je dilatace mezi letmou betonáží a „příšernou“ betonáží
 • fotka severní části s popisem pilířů
 • podélný profil celé 514

-- je třeba počítat zprava od 41 (nebo zleva od 4) – ty obloučky jsou letmá betonáž a to tlusčí je pole přes Berounku (24–25) a ten černej hrbol vlevo je Strakonická

dilatace budou na OP1, P4, P13, P22, P27, P35 a OP41 estakáda se dělí na:

 • most přes Vltavu – OP1 – P4
 • most na MÚK Strakonická – SO 205 – P4 – P13
 • most přes údolí Berounky – SO 204 – P13 – OP41
 • Jak dlouho trva prisere jeden takt? asi 2–3 týdny??
 • jedna lamela letmé betonáže cca 10 dní
 • už se těšíme až pojedem Radotínem a v té vejšce takové monstrum

– nejvyšší pilíř 40 – cca 40metrů

 • nělvětší vzdálenost pilířů: mezi 38 – 39 a 39 – 40 je 114 metrů
 • pro srovnání – Lochkovský most bude mít výšku 65m na dno údolí