Betonování 11. pole

… estakády Masarykovo.

Kolem půl jedenácté jezdil jeden mix za druhým. Viz. blesková fotoreportáž.

Vzhledem k jistým okolnostem… jsem se vypravil k estakádě ještě odpoledne. Tentokrát je fotoreportáž betonování 11. pole obsáhlejší… Nějaké detaily, dálkové pohledy na betonpumpu. Zaslech jsem, že se bude betonovat cca do 21 hodin, tzn., že zřejmě i 12. pole. Dále je k vidění úprava zdi v Trocnovské i pod mostem. Armování „hlavy“ opěrné zdi v Husitské. Pod prvním polem mizí podkladové panely, naopak patky stojek ne a ne povolit. Fotoreportáž najdete v galerii.

Dále jsem zaslech, že už je místo pro most „malá Hrabovka“, prý někde na Karlovarsku…, že prej to bylo v tisku…

Leave a Reply