300 fotek…

Za pátek a sobotu se mi podařilo nafotit cca 300 fotek na různých staveništích. Ale vezmem to postupně…

26.3. R1 514 Radotín a Lahovice

28.3. R1 513 Komořany

28.3. MO MÚK Malovanka, Prašný most

28.3. Nové spojení od Krejcárku na Hlavák

28.3. Hlavák – rekonstrukce západní části

29.3. R1 513 MÚK Písnice – MÚK Strakonická

R1 513
V prostoru MÚK Písnice a skoro až k MÚK Břežany je nasypána a uválcována rubanina jako stavenišťní komunikace. Stromy v okoli silnice Dolní Břežany – Cholupice jsou pryč. U MÚK Břežany leží spousta velkých rour, zřejmě na kanalizaci. V prosturu MÚK Břežany a směrem k R4 je cosi vykolíkováno. Mizí i velká deponie rubaniny, zatím asi na stavenišťní komunikace. Jinak ostatní části vypadají zatím beze změny

Leave a Reply