Slunečná neděle

Konec roku 2008 se blíží a dlouho už nebyl nový článek…

Nedělní slunečný foto výlet:

stavba rychlostní silnice R1 513 most přes Vltavu http://ttnz.cz/…r1/0812­28/v/ stavba rychlostní silnice R1 513, 514 MÚK Strakonická http://ttnz.cz/…/081228­/muk/ dočasná komunikace č.4 těsně před zprovozněním… nebude možné odbočit od Strakonic na Zbraslav (jedině otočkou přes MÚK Lahovičky stavba rychlostní silnice R1 514 estakáda http://ttnz.cz/…r1/0812­28/e/ a lochkovský most http://ttnz.cz/…1/08122­8/lm/ mezi P35P a P36P pod současným koncem mostovky roste PIŹMO podpěra http://ttnz.cz/…199­.JPG.html zatím nevím přesně k čemu 🙂

rychlostní silnice R1 516 průjezd tam a sem http://ttnz.cz/…/081228­/516/ MÚK Řepy průjezd 516 R6 a R6 516 http://ttnz.cz/…081228/­mukr/ Hostivice škrtlé a značené po staré…

před týdnem zprovozněná rychlostní silnice R6 http://ttnz.cz/…e/r6/08­1228/ průjezd Praha Jeneč Pavlov Praha, MÚK Jeneč a konec v Pavlově s nesundanými značkami… http://ttnz.cz/…272­.JPG.html kolem původního sjezdu stále v jednom pruhu… Dnes se přistávalo od západu!! letadlo nad mostem (ale malinké…) http://ttnz.cz/…242­.JPG.html?…

dálnice D5 http://ttnz.cz/…1/08122­8/d5/ průjezd Praha Loděnice pro zapadajícímu slunku

A nakonec západ slunka mezi stromy http://ttnz.cz/…296­.JPG.html

Leave a Reply